-تجاری

شرکای پروژه

شرکای تجاری پروژه انتقال بهینه فناوری : ما برای عملی کردن پروژه انتقال فناوری تصفیه فاضلاب با متخصصین همکاری میکنیم شرکای تجاری ما که میتوان به (LKT )    (irriport )     (b.tu )   (blackforest)  , …….

دانشگاه‌های همکار

دانشگاه ها

در چارچوب پروژه انتقال فناوری تصفیه فاضلاب در نظر است کارگاههای تخصصی در 5 دانشگاه  کشور و شرکت ست  برگزار شود و در این باره تفاهم­نامه همکاری بین دانشگاه‌ها و دو شرکت(SE3T) و (LKT)  به امضا رسیده است.

سمینار

سمینار

طول دوره‌ی برگزاری کارگاه در هر دانشگاه هشت روز کاری به شرح زیرمی‌باشد:مهندسین طراحی پروژه‌های آب و فاضلاب (با ظرفیت محدود) ، شرکت‌های اجرایی پروژه‌های آب و فاضلاب(با ظرفیت محدود)،

تاریخ برگزاری سمینارها

لطفا برای هماهنگی بیشتر , از طریق ایمیل - Courses@se3tco.com - با ما در ارتباط باشید .

ادامه‌ی مطلب

اجرای پروژه‌ی واحد تصفیه پایلوت

در تفاهم‌ نامه‌ی منعقد شده با دانشگاه مراغه ، بندی مربوط به نصب یک سیستم پایلوت در دانشگاه در نظر گرفته شده است که طبق برنامه‌ ریزی‌های انجام شده ، در بازه‌ی زمانی اول تا سوم مرداد ماه سال 1398 در دانشگاه مراغه نصب شده است . قسمتی از تجهیزات این سیستم از محل منابع پروژه در آلمان خریداری شده و توسط آقای کریستین کوردس ، مجری پروژه و کارشناس شرکت LKT ،به ایران منتقل شده است . لطفا برای بازدید از این سیستم تصفیه‌ی پایلوت با ما در ارتباط باشید .

واحد تصفیه پایلوت
واحد تصفیه پایلوت
واحد تصفیه پایلوت