دانشگاه کردستان

تاسیس: 1352

دانشجو: 9000

دانشگاه کردستان درسال 1352 با ظرفیت پزیرش 9000 دانشجو در 7 دانشکده تاسیس شد .

7 دانشکده: زبان و ادبیات، علوم پایه، هنر و معماری، کشاورزی، منابع طبیعی، مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی

  • آدرس پستی: ایران، کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان
  • کدپستی:   15175-66177
  • تلفن: 8-33664600-087
  • پست الکترونیک: info@uok.ac.ir