شرکت علوم و فناوری انرژی طرشت (SE3T)

تاریخچه

شرکت علوم و فناوری انرژی طرشت در اسفند ماه سال 1392 با سهامداری گروهی از اساتید و فارغ ­التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف با مأموریت مدیریت یکپارچه­سازی و توسعه دانش فنی، فناوری و تجاری­سازی در حوزه بهینه­سازی انرژی و محیط­زیست تأسیس گردید.

چشم­ انداز

تبدیل شدن به برترین شرکت انرژی در سطح منطقه از طریق حمایت از کسب، توسعه و انتقال دانش فنی، نشر اطلاعات علمی، توسعه فناوری‌های نوین در زمینه افزایش کارایی منابع به منظور حل مسائل ملی و جهانی در حوزه انرژی و محیط زیست

اهداف

  1. توسعه و کاربرد مفاهیم اقتصاد چرخشی در بهینه سازی انرژی و محیط زیست
  2. حمایت از توسعه دانش فنی یا فناوری مورد نیاز جامعه بر پایه مفهوم اقتصاد چرخشی
  3. تجاری­سازی فناوری­های توسعه یافته در حوزه تخصصی شرکت
  4. نشر اطلاعات علمی در حوزه انرژی و محیط­زیست
  5. همکاری‌های بین المللی برای انتقال دانش فنی و فناوری نوین در حوزه تخصصی شرکت
  6. همکاری برای کاربرد دانش فنی و فناوری و توسعه مناطق سبز بر اساس مفهوم توسعه پایدار
  7. تولید محتوای آموزشی و برگزاری دوره­های آموزشی مرتبط با انرژی و محیط­زیست
  8. حمایت از شکل­گیری شرکت­های اقماری تخصصی

.