سمینارها

طول دوره‌ی برگزاری کارگاه در هر دانشگاه هشت روز کاری به شرح زیر می‌باشد:

سمینار برای

 • مهندسین طراحی پروژه‌های آب و فاضلاب (با ظرفیت محدود)،
 • شرکت‌های اجرایی پروژه‌های آب و فاضلاب (با ظرفیت محدود)،
 • تصمیم گیران محلی (با ظرفیت محدود)،
 • گروه‌های علاقمند به حوزه‌ی آب و فاضلاب،

سخنرانی برای

 • دانشجویان حوزه‌ی آب و فاضلاب،
 • دانشجویان علاقمند به این حوزه،

و

 • جلسه‌ی آموزشی برای اساتید (با ظرفیت محدود).

از اهداف کلی این کارگاه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • پروژه‌های تصفیه‌ی فاضلاب در مناطق روستائی به صورت مستقل در آینده برنامه ریزی می‌شود.
 • متخصصین این حوزه می‌توانند واحدهای تصفیه را راه اندازی، تعمیر و نگهداری کنند.
 • تصمیم گیران محلی از مزایای لزوم این تسهیلات مقرون به صرفه در مناطق روستائی آگاهی پیدا می‌کنند.
 • دانشجویان و افراد علاقه‌مند به حوزه آب و فاضلاب از اطلاعات جامعی درباره این مبحث برخوردار خواهند شد.
 • اساتید محترم دانشگاه پاورپوینت تمام جلسات سخنرانی و سمینارها به انضمام تاریخچه‌ی تصفیه آب و فاضلاب را در اختیار خواهند داشت.