لطفا برای هماهنگی بیشتر , از طریق ایمیل – Courses@se3tco.com – با ما در ارتباط باشید.

دانشگاه تربت حیدریه 1398/09/09 لغایت 1398/09/17
دانشگاه خلیج فارس 1398/09/25 لغایت 1398/10/03
دانشگاه شهید باهنر کرمان 1398/11/12 لغایت 1398/11/20
دانشگاه مراغه 1398/11/26 لغایت 1398/12/04
دانشگاه کردستان 1399/01/25 لغایت 1399/02/02
شرکت علوم و فناوری انرژِی طرشت SE3T 1399/06/17 لغایت 1399/06/25