در چارچوب پروژه انتقال فناوری تصفیه پساب در نظر است کارگاههای تخصصی در 5 دانشگاه کشور برگزار شود و در این باره تفاهم­نامه همکاری بین دانشگاه‌ها و دو شرکت(SE3T) و (LKT)  به امضا رسیده است. دانشگاه‌های همکاری عبارتنداز:

دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه خلیج فارس در بوشهر، دانشگاه مراغه در استان آذربایجان شرقی، دانشگاه کردستان در سنندج، دانشگاه تربت حیدریه در خراسان و شرکت ست در تهران.

قرارداد همکاری