درباره‌ی ما

درباره‌ی ما

پروژه‌ی بین‌ المللی انتقال فناوری تصفیه پساب رشد جمعیت ، کمبود منابع آبی و کاهش میزان بارش در سال‌های اخیر منجر به بررسی شیوه‌های گوناگون تصفیه پساب و استفاده ی آن شده است . پروژه‌ی انتقال فناوری تصفیه پساب (