قرارداد همکاری

قرارداد همکاری

در چارچوب پروژه انتقال فناوری تصفیه پساب در نظر است کارگاههای تخصصی در 5 دانشگاه کشور برگزار شود و در این باره تفاهم­نامه همکاری بین دانشگاه‌ها و دو شرکت(SE3T) و (LKT)  به امضا رسیده است. دانشگاه‌های همکاری عبارتنداز: دانشگاه شهید

درباره‌ی ما

درباره‌ی ما

پروژه‌ی بین‌ المللی انتقال فناوری تصفیه پساب رشد جمعیت ، کمبود منابع آبی و کاهش میزان بارش در سال‌های اخیر منجر به بررسی شیوه‌های گوناگون تصفیه پساب و استفاده ی آن شده است . پروژه‌ی انتقال فناوری تصفیه پساب (